Verksamhet

Verksamhet

Vi sköter  import, förtullning och redovisning till Tullverket samt även lagring  och distribution till slutkunder. Vi är mycket flexibla och anpassar oss alltid efter våra kunders önskemål.


Tullager

Vi erbjuder lagring i både pallstallage och höglagring.

- Ca 4500 m2 lagringsyta.

- Tullager


"Tullager är en godkänd plats där du kan lagra dina eller andras oförtullade varor. Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid importen kan du lägga upp den på ett tullager. Du slipper då att ligga ute med tull och andra skatter och avgifter. Först när du tar ut varan från tullagret lämnar du tulldeklarationen för import och betalar avgifterna."

www.tullverket.se


Distribution

Distribution sker genom våra partners Schenker och LBC Borås som ser till att ditt gods levereras snabbt och säkert.


- Snabba leveranser

- Dagligen inom ca 100 km radie

- Når övriga delar av Sverige (ca 600 km) dagen efter.

H-Distribution AB | Box 1157 | 501 11 Borås | Besöksadress: Moränvägen 9 518 40 Sjömarken | Tel: 033-41 19 70 | hakan.hdistribution@telia.com